Black nylon 黑丝.

関連ツイート

https://twitter.com/yxClviZNR3Ukyjm/status/1477181916583710723